Een bankoverschrijving naar het buitenland, hoe doe je dat? (2024)

Bankoverschrijvingen tussen Nederlanders zijn eenvoudig. Maar hoe voert men een internationale bankoverschrijving uit, bijvoorbeeld naar België of de Verenigde Staten? En wat zijn de kosten?

Bankoverschrijvingen in Nederland

Wanneer men geld wilt overboeken naar een Nederlandse bankrekening vanaf een Nederlandse bankrekening, zijn er vrijwel geen kosten aan verbonden. Sommige overboekingen zijn zelfs gratis. Men vult simpelweg een 7-cijferig gironummer of 9-cijferig bankrekeningnummer in, met de persoonsgegevens van de begunstigde. De transactie wordt daarna dezelfde (werk)dag nog, of na 24 uur uitgevoerd. De transactie is snel en eenvoudig, vooral met de komst van internetbankieren.

Iedereen beschikt over een IBAN

Met de komst van de EU is men na gaan denken over een gestandaardiseerd betalingssysteem in de aangesloten Europese landen. Hieruit is de IBAN (International bank account number) voortgekomen. De IBAN is een getal met letters dat een bankrekening in een bepaalde land van een bepaalde bank aanduidt. Het is niets meer dan een toevoeging aan een bestaand bankrekeningnummer, in de format bijv NL12XXXX123456778. De eerste letters duiden het land aan, de tweede cijfers/letters duiden de bank aan en de vestiging, en de laatste cijfers duiden de bankrekening aan. Als gevolg van deze notatie bestaat er in de hele Europese Unie geen dezelfde IBAN. IBAN's zijn daarom handig om misgeplaatste bankoverschrijvingen te voorkomen. Een bank in de EU is verplicht de IBAN te verstrekken wanneer een klant erom vraagt. Deze staat soms zelfs al op de rekeningafschriften. IBAN's moet u alleen halen van de site of klantenservice van uw eigen bank. Online calculatoren kunnen foute IBAN's geven, en dat kan geld kosten.

Betalingen aan andere EU-landen

Wanneer men een betaling wilt boeken naar een land in Europa gebruikt men de IBAN. Dit kan alleen in combinatie met de Swift BIC (Bank identifier Code), ook wel ISN (International Swift Number) genoemd. Dit is een oud notatiesysteem en werd vroeger veel gebruikt voor internationale bankoverschrijvingen. Tegenwoordig wordt een BIC gebruikt om bankvestigingen aan te duiden. BIC's zijn 8-letterige letters met soms enkele cijfers. Om een bankbetaling te versturen gebruikt men een IBAN in combinatie met BIC. Wanneer een foute IBAN, of een foute BIC wordt gebruikt, kunnen banken kosten in rekening brengen om een betaling te volbrengen. Als u geld stuurt naar iemand dan moet u hen vragen om het IBAN en BIC aan te geven, zodat de schuld niet bij u ligt als deze fout blijken te zijn. Als kostenoptie is SHA (Shared) bijna altijd de goedkoopste. Shared betekent dat u betaalt alsof u een binnenlandse bankrekening betaalt, en de ander betaalt alsof het een binnenlandse rekening is waarvan het geld ontvangt. Wanneer binnenlandse betalingen in beide landen gratis zijn, is de Shared-betaling in theorie ook gratis. Als de kostenoptie niet Shared is, kunnen banken verborgen kosten in rekening brengen. In de toekomst zal IBAN worden geïntegreerd in SEPA.

Betalingen aan de VS

In de VS is elektronische betaling pas net ingevoerd. Ze gebruiken voor het betalingsverkeer vooral cheques, daar checks genaamd. Deze zijn daar erg goedkoop, in tegenstelling tot in Europa. Bank wires, ook wel wire transfers genoemd zijn daar juist erg duur in vergelijking met in Europa. Deze kunnen net zo duur zijn als $50. Wanneer men dus een bank wire, of bankoverschrijvingen wilt doen van een Europees naar Amerikaans rekeningnummer zal men kosten moeten verwachten die gemiddeld $25 zijn per overschrijving. De reden is dat bank wires zonder meer met de hand worden uitgevoerd en niet geheel elektronisch zijn. Voor een betaling moet men zowel de BIC als de Fedwire-number invullen. Fedwire is een soortgelijk systeem als IBAN, maar in de VS. Dit is een 9-cijferig getal dat ook wel routing of ABA number wordt genoemd en een bank aanduidt. Voor betalingen in de VS zelf is de EFT (Electronic Funds Transfer)/ACH (Automated Clearing House) populair geworden. Dit systeem werkt als een Europese bankoverschrijving en is ook erg goedkoop. Helaas is dit systeem niet compatibel met het Europese betaalsysteem, waardoor een bankoverschrijvingen naar de VS nog steeds erg duur is.

Vermiste bankoverschrijvingen

Euro's worden zonder meer in Europa verhandeld en dollars in de VS. Wanneer u met een Euro-rekening dollars verstuurd, worden de dollars verstuurd vanaf een dollar-account van een Nederlandse bank bij een Amerikaanse bank. Dit is de correspondent bank. Het is ook mogelijk dat een bank geen account heeft bij een Amerikaanse bank, waardoor het gebruik zal maken van correspondent banks waarover zij minder controle hebben. Dit kan leiden tot vermiste bank wires. Elke dollar transactie beschikt over een Federal Reference Number en elke euro transactie over een Field-20 number. Wanneer men vermiste bank wire wilt vinden moet u vragen aan de bank die de wire verstuurd welke number de transactie heeft, om de transactie te traceren. De bank die de wire verstuurd voert een Trace uit om te bepalen waar het geld naartoe is gegaan. Het kan zijn dat de betaling bij een correspondent bank is blijven steken. De bank die de wire verstuurd is altijd verantwoordelijk voor waar het geld naartoe gaat, totdat het aankomt bij de gewenste bestemming. Neem daarom geen genoegen met vermiste bankoverschrijvingen. Als de ontvangende bank legitiem is en geen fraude heeft gepleegd, hoort de bank die de bank wire verzendt de 'paper trail' in kaart te brengen. Een 'money trail' beschikt zonder meer over een paper trail, geld verdwijnt niet zomaar. U kunt vragen om contactgegevens van de correspondent bank.

© 2009 - 2024 Evian, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.

Gerelateerde artikelen

Wat is de BIC code?Veelal wordt er bij (internationale) betalingsoverdrachten en andere bankzaken naast het IBAN-nummer gevraagd naar de zo…

Een bankoverschrijving naar het buitenland, hoe doe je dat? (1)Geld naar het buitenland sturen, hoe doe je dat?Soms is het nodig dat iemand in het buitenland plotseling geld nodig heeft. Ook zijn er mensen in Nederland die anderen…

Een bankoverschrijving naar het buitenland, hoe doe je dat? (2)Geld overmaken naar ChinaGeld overmaken naar China neemt fors toe want meer en meer goederen worden in China besteld. Denk bijvoorbeeld aan het i…

Een bankoverschrijving naar het buitenland, hoe doe je dat? (3)Fatale gebeurtenissen voor uw pensioenVeel werknemers denken recht te hebben op een goed pensioen op het moment dat ze met pensioen gaan. In werkelijkheid zal…

Een bankoverschrijving naar het buitenland, hoe doe je dat? (4)Soorten werkloosheidWerk is natuurlijk erg fijn om te hebben. Het genereert een bron van inkomsten waarmee je alle gemaakte kosten kunt dekk…

Reactie

Christiane Geeraert, 04-09-2011
Ik (belgische burger) moet 2800 $ betalen aan een reisbureau in de verenigde staten.
Doe ik dit via mastercard dan moet ik 4% extra betalen. By wire transfers or money transfers komen er géén kosten bij specifieert het reisbureau. Hoe kan ik dit oplossen?Reactie infoteur, 21-10-2011
Beste Christiane.

Er bestaat een verschil tussen kosten die uw eigen bank berekent, en de kosten die de ontvangende partij berekent. Ik verwacht dat u nog steeds kosten zal moeten betalen aan uw eigen bank, hoewel uw reisbureau u geen kosten berekent. Ik weet niet precies over welk probleem u het heeft, vraagt u welke betalingsmogelijkheid het beste is? Dan is mijn advies te betalen via creditcard. Hoewel dit veel duurder is, biedt een creditcard een aankoopverzekering, waar bij een bankoverschrijving geen sprake van is. Uiteraard zal het afhangen van persoonlijke omstandigheden of dit daadwerkelijk de beste betalingsmogelijkheid zal zijn.

Een bankoverschrijving naar het buitenland, hoe doe je dat? (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Golda Nolan II

Last Updated:

Views: 6085

Rating: 4.8 / 5 (78 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Golda Nolan II

Birthday: 1998-05-14

Address: Suite 369 9754 Roberts Pines, West Benitaburgh, NM 69180-7958

Phone: +522993866487

Job: Sales Executive

Hobby: Worldbuilding, Shopping, Quilting, Cooking, Homebrewing, Leather crafting, Pet

Introduction: My name is Golda Nolan II, I am a thoughtful, clever, cute, jolly, brave, powerful, splendid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.